Website Tạm Ngừng Giao Dịch

Do Công Ty Chúng Tôi Đi Tập Huấn Trong Vòng 7 Ngày.
Chúng Tôi Sẽ Làm Việc Lại Vào Ngày 3/12/2014. Xin Chân Thành Cảm Ơn!/